پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی

  لینکهای مهم

  مراکز تحقیقاتی طب سنتی

   ردیف  مراکز سایت 

   1

  مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی شهید بهشتی  

   http://tmrc.sbmu.ac.ir/

   2

   مرکز تحقیقات طب سنتی وگیاهان داروئی شهید بهشتی

  http://96.rc.research.ac.ir/Forms/Introduction.aspx

   3

   مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایرانی دانشگاه شاهد

  http://394.rc.research.ac.ir/

   4

  دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات طب سنتی 

  http://old.shahed.ac.ir/applications.php?name=shcnt&l_op=viewlink 

   5

  مركز تحقيقات طب سنتي و تاریخ طب  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

  http://tim.sums.ac.ir/ 

  6

  مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل مازندران 

  http://mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=teb&lang=1&sub=12 

  7

  مرکز تحقيقات طب سنتي و جامع نگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=609

  مراکز تحقیقاتی گیاهان دارویی

   ردیف  مراکز سایت 

   1

  مرکز تحقیقات فارماکولوژي گیاهان داروئی مشهد 

  http://www.mums.ac.ir/prmp

   2

   پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی شهید بهشتی

  http://mpdri.sbu.ac.ir/

   3

   مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اهواز

  http://mprc.ajums.ac.ir/homepage.aspx?site=mprc.ajums.ac&tabid=10117&lang=fa-IR

   4

  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شهید صدوقی یزد

  http://ssu.ac.ir/index.php?id=4543

  5

  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  http://hmrc.yums.ac.ir/index.aspx?siteid=19&pageid=1291

  6

  مرکز تحقیقات داروهای گیاهی وسنتی کرمان

  http://htmrc.kmu.ac.ir/

  7

  مرکز تحقيقات گياهان دارويی زابل

  http://www.zbmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=38

  8

  مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شهرکرد

  http://medplant.skums.ac.ir/#tab1

  9

  مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي لرستان

  http://herbs.lums.ac.ir/

  10

  پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

  http://www.imp.ac.ir/

  مراکز اطلاع رسانی

   ردیف  مراکز سایت 

   1

  ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ریاست جمهوری  

  http://chtm.isti.ir

   2

   کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

  http://www.ical.ir

   3

   پایگاه جامع اطلاع رسانی طب سنتی ایران

  www.timclinic.ir

   4

  پایگاه اطلاع رسانی طب سنتی ایران

  http://www.irantmn.com 

   5

  انجمن تحقیقات طب سنتی ایران

  http://www.tim.ir

  6

  سایت ملی طب مکمل- جایگزین

  http://www.cam.ir 

  7

  مجله طب سنتي اسلام و ايران

  http://www.jiitm.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1

  8

  سایت مرجع طب سنتی ایران

  www.tandorostan.org

  9

  طب پارسی، طب سنتی ایران

  http://www.green-gold.ir/?p=2353


  گروه دورانV5.5.2.0