منوی اصلی

    کارگاه ها و دوره ها

    ردیف

    عنوان برنامه

    زمان

    مکان

    1

    كنفرانس رويكرد نوروسايكولوژي در هنر

     

    4/10/92

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران

    2

    برنامه کوتاه مدت حرفه ای آموزش طب سوزنی گوش 

    بهمن و اسفند 92

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران

    3

    دومين كارگاه آشنايي با كاربردها و عوارض داروهاي گياهي ايران

    13/9/92

    تهران- مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي،طب اسلامي و مكمل

    4

    جلسه مباحثه به زبان انگلیسی با موضوع "History of joint pain in Traditional Iranian Medicine "

    27/8/92

    تهران-  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    5

    کارگاه منطقه‌ای قانونمند سازی طب گیاهی با همکاری Who   

    1381

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    6

    کارگاه کنترل کیفیت گیاهان دارویی 

    1381

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    7

     کارگاه  Regional Training Workshop on Regulation of Herbal Medicine - Tehran Dec.2002

    .2002

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    8

    سمینار کاربرد HPLC – SPENMRدر تحقیقات مواد طبیعی

    1382

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    9

    کارگاه اصول و روشهای میدانی در قوم گیاه شناسی(اتنوبوتانی)(1)

    1384

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    10

    کارگاه اصول و روشهای میدانی در قوم گیاه شناسی(اتنوبوتانی)(2)

    1384

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    11

    کارگاه دیجیتالیزه کردن اطلاعات تصویری و کاربرد آن در تحقیقات فارماکوگنوزی(1)

    1384

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    12

    کارگاه دیجیتالیزه کردن اطلاعات تصویری و کاربرد آن در تحقیقات فارماکوگنوزی(2)

    1385

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    13

    کارگاه بین‌المللی اصول و روشهای میدانی درقوم شناسی (اتنوبوتانی) (پیشرفته)

    1385

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    14

    کارگاه یکروزه آشنایی با نرم افزار Endnote

    1385

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    15

    کارگاه مقدماتی آشنایی با اصول آنالیز آزمایشگاهی مواد طبیعی

    1385

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

     

    16

    کارگاه کاربرد کشت سلولی در کشف داروهای ضد سرطان - تهران

    1387

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

     

    17

    کارگاه بررسی مهار رشد ترکیبات طبیعی

    1387

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    18

    کارگاه آشنایی با Biotransformation

    1387

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    19

    کارگاه تهیه منوکلونال آنتی بادی

    1387

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    20

    کارگاه آشنایی مقدماتی با مبانی نسخه شناسی و تصحیح متون پزشکی

    1388

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    21

    کارگاه ویرایش پروزه ها و مقالات با استفاده از نرم افزار Word 2007

    1388

    تهران- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

    22

    برنامه باز آموزی رفلاکس از منظر طب سنتی و کلاسیک

     

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    23

    پانل تخصصی یبوست از دیدگاه طب سنتی، کلاسیک و سوزنی،با امتیاز بازآموزی

    7/6/92

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    24

    کنفرانس علمی میگرن از منظر طب سنتی و کلاسیک

     

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    25

    کارگاه "ارائه بسته پژوهشی در طب سنتی"

     29 /9/1392           

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    26

    کارگاه "معرفی گیاه اسطوخودوس"

    29/9/1392

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    27

    کارگاه "فیتوتراپی در درمان بیماریهای اعصاب و روان"

    22 /9/1392

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    28

    کارگاه "نانوتکنولوژی در پزشکی"                                           

    8/9/1392

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    29

    کارگاه آموزشی " آشنایی با نوشیدنی کامبوجا"                                               

    6/6/1392           

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    30

    کلاس "دیابت از دیدگاه طب سنتی"                                                    

    12/3/92

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    31

    کارگاه "آشنایی با گیاهان موثر بر دیابت"                                              

    30/3/92           

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

     

    32

    کارگاه "آشنایی با ویژگیهای ریخت شناسی گیاهان دارویی"                   

    15/4/92           

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    33

    کارگاه "نحوه ارزیابی اثرخواب آوری داروها و عصاره های گیاهی"       

    20/4/92

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

     

    34

    کارگاه "عصاره و اسانس گیری گیاهان دارویی"            

    27 /4/92

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    35

    کلاس "بررسی سمیت داروها و گیاهان دارویی"             

    3/5/92

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    36

    کارگاه "معرفی گیاه بابونه"                     

    10/11/1392

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    37

    کارگاه "معرفی گیاه بومادران"     

    5/11/1392

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    38

    کارگاه "معرفی گیاه آویشن"

    19/10/1392

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    39

    کارگاه "معرفی گیاه بادرنجبویه"

    5/10/1392

    مشهد- دانشگاه علوم پزشکی فردوسی

    40

    همایش ملی گیاهان دارویی

    8-5/6/۱۳۹۱

    مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

     

    دانشگاه علوم پزشکی تهران

    کارگاه مباني طب سنتي

    دوره هاي مقدماتي آشنايي با طب سنتي

    پنجشنبه هر هفته از مهر92

     

    خواب و بیداری

     

    رديف

    جلسات

    سر فصل

    1

    جلسه اول

    خواب و بيداري در مباني طب سنتي ايران

    2

     -

    پذيرايي

    3

    جلسه دوم

    خواب و بيداري در كودكان

    4

     

    نهار و استراحت

    5

    جلسه سوم

    خواب و بيداري در جوانان

    6

    جلسه چهارم

    خواب و بيداري در كهولت

    7

    جلسه پنجم

    خواب و بيداري در شيخوخت

     

     

    اکل و شرب

    رديف

    جلسات

    سر فصل

    1

    جلسه اول

    اَكل و شُرب  در مباني طب سنتي ايران

    2

     

    پذيرايي

    3

    جلسه دوم

    اَكل و شُرب  در كودكان

    4

     

    نهار و استراحت

    5

    جلسه سوم

    اَكل و شُرب  در جوانان

    6

    جلسه چهارم

    اَكل و شُرب  در كهولت

    7

    جلسه پنجم

    اَكل و شُرب  در شيخوخت

     

    سکون و حرکت

    رديف

    جلسات

    سر فصل

    1

    جلسه اول

    سكون و حركت در مباني طب سنتي ايران

    2

     

    پذيرايي

    3

    جلسه دوم

    سكون و حركت در كودكان

    4

     

    نهار و استراحت

    5

    جلسه سوم

    سكون و حركت در جوانان

    6

    جلسه چهارم

    سكون و حركت در كهولت

    7

    جلسه پنجم

    سكون و حركت در شيخوخت

     

    احتباس و استفراغ

    رديف

    جلسات

    سر فصل

    1

    جلسه اول

    احتباس و استفراغ در مباني طب سنتي ايران

    2

     

    پذيرايي

    3

    جلسه دوم

    احتباس و استفراغ در كودكان

    4

     

    نهار و استراحت

    5

    جلسه سوم

    احتباس و استفراغ در جوانان

    6

    جلسه چهارم

    احتباس و استفراغ در كهولت

    7

    جلسه پنجم

    احتباس و استفراغ در شيخوخت

     

    اعراض نفساني

    رديف

    جلسات

    سر فصل

    1

    جلسه اول

    اعراض نفساني در مباني طب سنتي ايران

    2

     

    پذيرايي

    3

    جلسه دوم

    اعراض نفساني در كودكان

    4

     

    نهار و استراحت

    5

    جلسه سوم

    اعراض نفساني در جوانان

    6

    جلسه چهارم

    اعراض نفساني در كهولت

    7

    جلسه پنجم

    اعراض نفساني در شيخوخت

     

    آب و هوا

    رديف

    جلسات

    سر فصل

    1

    جلسه اول

    آب و هوا  در مباني طب سنتي ايران

    2

     

    پذيرايي

    3

    جلسه دوم

    آب و هوا  در كودكان

    4

     

    نهار و استراحت

    5

    جلسه سوم

    آب و هوا  در جوانان

    6

    جلسه چهارم

    آب و هوا  در كهولت

    7

    جلسه پنجم

    آب و هوا  در شيخوخت

     


    DOURAN Portal V4.0.4.0

    V4.0.4.0