پنج‌شنبه, 27 مهر 1396

منوی اصلی


لینکهای مهم

مراکز تحقیقاتی طب سنتی

 ردیف  مراکز سایت 

 1

مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی شهید بهشتی  

 http://tmrc.sbmu.ac.ir/

 2

 مرکز تحقیقات طب سنتی وگیاهان داروئی شهید بهشتی

http://96.rc.research.ac.ir/Forms/Introduction.aspx

 3

 مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایرانی دانشگاه شاهد

http://394.rc.research.ac.ir/

 4

دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات طب سنتی 

http://old.shahed.ac.ir/applications.php?name=shcnt&l_op=viewlink 

 5

مركز تحقيقات طب سنتي و تاریخ طب  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

http://tim.sums.ac.ir/ 

6

مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل مازندران 

http://mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=teb&lang=1&sub=12 

7

مرکز تحقيقات طب سنتي و جامع نگر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=609

مراکز تحقیقاتی گیاهان دارویی

 ردیف  مراکز سایت 

 1

مرکز تحقیقات فارماکولوژي گیاهان داروئی مشهد 

http://www.mums.ac.ir/prmp

 2

 پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی شهید بهشتی

http://mpdri.sbu.ac.ir/

 3

 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی اهواز

http://mprc.ajums.ac.ir/homepage.aspx?site=mprc.ajums.ac&tabid=10117&lang=fa-IR

 4

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شهید صدوقی یزد

http://ssu.ac.ir/index.php?id=4543

5

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://hmrc.yums.ac.ir/index.aspx?siteid=19&pageid=1291

6

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی وسنتی کرمان

http://htmrc.kmu.ac.ir/

7

مرکز تحقيقات گياهان دارويی زابل

http://www.zbmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=38

8

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی شهرکرد

http://medplant.skums.ac.ir/#tab1

9

مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي لرستان

http://herbs.lums.ac.ir/

10

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

http://www.imp.ac.ir/

مراکز اطلاع رسانی

 ردیف  مراکز سایت 

 1

ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ریاست جمهوری  

http://chtm.isti.ir

 2

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

http://www.ical.ir

 3

 پایگاه جامع اطلاع رسانی طب سنتی ایران

www.timclinic.ir

 4

پایگاه اطلاع رسانی طب سنتی ایران

http://www.irantmn.com 

 5

انجمن تحقیقات طب سنتی ایران

http://www.tim.ir

6

سایت ملی طب مکمل- جایگزین

http://www.cam.ir 

7

مجله طب سنتي اسلام و ايران

http://www.jiitm.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1

8

سایت مرجع طب سنتی ایران

www.tandorostan.org

9

طب پارسی، طب سنتی ایران

http://www.green-gold.ir/?p=2353


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8