منوی اصلی

  همایش های آتی

  ردیف

  عنوان همایش

  زمان

  مکان

  1

  نخستین کنگره حکمت و خرد جندی شاپور

  اردیبهشت 1395

  اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

  2


  V5.1.0.0