عنوان : نشست علمی آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی و جایگاه آن در نظام سلامت
زير عنوان : ویژه اعضای هیئت علمی
کد خبر : ۳۰۲۹۴
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ 
ساعت : ۱۴:۴:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دانشکده طب سنتی ایرانی اسلامی برگزار می کند

در جهت آشنایی اعضای محترم هیئت علمی و متخصصین محترم بالینی با اصول و مبانی طب سنتی ایرانی

اسلامی و جایگاه آن در نظام سلامت و همچنین به منظور آشنایی با جایگاه انواع طب مکمل در ایران و جهان در حال حاضر و پیش بینی آن در آینده ، نشست علمی آشنایی با اصول و مبانی طب سنتی توسط آقای دکتر علیرضا عباسیان مدیر کل محترم دفتر تعالی معاونت طب سنتی وزارت و و دکتر حسین رضایی زاده رئیس محترم دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد.

زمان: چهارشنبه مورخ 23/02/94

مکان: کارگاه شماره 1 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC )

دارای امتیاز بازآموزی  مشمولین آموزش مداوم

 امید است که ان شاءا... مباحث مطرح شده در این کنفرانس علمی در جهت رفع ابهامات و سوالات موجود در اذهان اعضای محترم هیات علمی و متخصصین علوم بالینی  و در راستای  امکان تلفیق مطلوب  طب سنتی در نظام سلامت گام موثری بردارد.


نمایش تعداد بازدیدها : 1293

بازگشت           چاپ چاپ         
 

دانشکده طب سنتی اهواز

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0